COINCIDÈNCIES INSÒLITES. EL COLLARET VIATGER

Del 15 de març al 29 d'abril al Museu d'Història

Les Coincidències insòlites és un programa de la Xarxa de Museus locals de la Diputació de Barcelona que té per objectiu promoure la col·laboració entre els diferents museus integrats en aquesta xarxa, realitzant accions de divulgació conjunta amb un nexe d'unió. En l'exposició El Collaret viatger hi hem participat El Centre d'interpretació Molí d'en Rata de Ripollet, el Museu de Gavà, el Museu i Poblat ibèric de Ca n'Oliver de Cerdanyola i el Museu d'Història de Sabadell

El 1929, Vicenç Renom Costa, membre de la Junta de Museus de Sabadell, va excavar dues sepultures neolítiques aparegudes en el desmunt de terres de la Bòbila de Can Padró, entre els termes municipals de Ripollet i Cerdanyola del Vallès. En una de les sepultures hi va aparèixer un ric aixovar que encara actualment és considerat excepcional, en els contextos arqueològics d’aquests moments. En destaca per la seva espectacularitat el collaret de més de 300 denes de variscita de dimensions diverses, que alhora és una peça molt interessant per entendre la complexitat simbòlica i social derivada de les pràctiques funeràries de la societat del Neolític i de les xarxes d’intercanvi.

Aquesta petita mostra recull com el viatge d’aquest collaret, des dels seus orígens a les mines neolítiques de variscita de Gavà fins el seu ingrés al Museu de Sabadell, estableix un nexe d’unió entre els quatre museus que integren la Coincidència Insòlita.