Pràctiques d’estudis

El MHS estableix convenis de col·laboració amb les diferents universitats per tal d’acollir estudiants (obtenció de crèdits i realització de pràctiques).