Museu d'Història

Activitats escoles i grups

Des del Museu d’Història de Sabadell volem estimular-vos l’interès pel coneixement de la ciutat i de la seva història, compartir amb vosaltres el patrimoni que tenim i fer-vos arribar els fruits de les recerques que es fan.

El Museu programa activitats adreçades a tots els públics i per tots els nivells educatius. La base de les activitats que oferim són els objectes i els béns immobles, sigui un collaret de petxines de la prehistòria o un safareig públic del segle XIX.

Recerca

Un dels objectius principals del museu és impulsar la recerca en els àmbits que li són propis. Els dos àmbits que generen més actuacions de recerca són l’arqueologia i els fons tèxtils. El fons d’arqueologia del MHS és un referent internacional  en determinats períodes de la prehistòria europea. Per la seva banda, el fons tèxtil, en clara concordança amb els 150 anys de preeminència industrial tèxtil de la ciutat, ha esdevingut una important font de coneixement per els investigadors i estudiosos.

Actualment el MHS fa el seguiment de les prospeccions i de les excavacions que es porten a terme dins del terme municipal i coordina les accions científiques i de difusió que se’n deriven: col·laboració en projectes de recerca, conferències, taules rodones, tasques de restauració i publicacions entre d’altres.

Pel que fa a la recerca del fons tèxtil, cal destacar la creació l’any 2004 de la Comissió de teòrics, que des d’aleshores col·labora activament en la documentació dels fons. També és important la recerca que es deriva de les exposicions de producció pròpia, que contribueix a conèixer i contextualitzar les peces de les diverses col·leccions.

A més, el museu ha tingut un destacat paper en l’estudi de diversos elements patrimonials entre els quals cal destacar l’inventari del patrimoni cultural del riu Ripoll. També ha treballat activament en la recuperació de la memòria històrica (Guerra Civil, franquisme, riuades del 1962, transició democràtica).

També és un dels promotors de la Beca Miquel Carreras, que té per objectiu promoure la investigació de la història de Sabadell en els àmbits i períodes més desconeguts.

Col·leccions

El fons del MHS el conformen una gran quantitat d’objectes de Sabadell i el seu entorn obtinguts a traves d’excavacions arqueològiques, de recol·leccions i de donacions. El formen:

Col·lecció d'Arqueologia

La col·lecció d’arqueologia, amb testimonis materials que es remunten fins a més de 6.000 anys d’antiguitat.


Fons tèxtil

El fons tèxtil, amb objectes procedents de fàbriques, despatxos tèxtils, i altres tipus d’indústries auxiliars, amb màquines que cobreixen tot el procés productiu. Són especialment destacables els prop de 4.000 mostraris tèxtils procedents d’unes 40 empreses locals.


Col·leccions monogràfiques

Objectes de col·leccions monogràfiques (antics oficis, monedes, rajoles decoratives, indumentària, minerals, armes, imatgeria religiosa, ceràmica...).


 MÉS INFORMACIÓ:

Edifici seu de MHS

El MHS està situat a la casa fàbrica del carrer de Sant Antoni que el fabricant Antoni Casanovas va fer construir el 1859. Tot i que l’edificació ha estat objecte de reformes per adaptar-la a l’ús actual, conserva la façana i la volumetria de l’edifici original. Consta de tres plantes, amb sales d’exposició permanent i sales per a exposicions temporals, sala d’actes, biblioteca, espais didàctics i despatxos tècnics.

Presentació

L’origen del Museu d’Història de Sabadell (MHS) el trobem en les inquietuds d’un grup de ciutadans de diferents entitats, interessats a preservar la memòria dels avantpassats mitjançant la conservació de troballes arqueològiques fetes a la ciutat i el rodal.

L’anomenat Museu de la Ciutat va obrir les portes el 1931 al mateix edifici que ocupa actualment el MHS, al carrer de Sant Antoni, i a l’inici va reunir col·leccions només d’arqueologia i d’art, que més tard s’ampliaren amb altres com la de paleontologia. El 1971 es va constituir com a Museu d’Història de Sabadell.

Des d’aleshores els museus —i el MHS també— han canviat molt, però han mantingut un dels objectius inicials: conservar el patrimoni, estudiar-lo i donar-lo a conèixer entre la ciutadania i alhora  preservar-lo per a les generacions futures.

 Més informació