Visites i tallers al museu

Activitats per a tots els nivells educatius, excepte educació infantil:

VISITES GUIADES I TALLERS

                Totes les èpoques

                 Els primers assentaments prehistòricsMÉS INFORMACIÓ

                 Els ibers i els romans. MÉS INFORMACIÓ

                Sabadello, el naixement d'una vila (segles XI-XV). MÉS INFORMACIÓ

                 Manufactura i menestrals (seglesXVI-XVIII). MÉS INFORMACIÓ

TEATRE

 SERVEI COMUNITARI