El museu digital

   

               Vídeo: Sabadell a la prehistòria                                                 Vídeo: Sabadell a l'època medieval

Vegeu els vídeos del MHS:

Entreu a les col·leccions en línea i consulteu el nostre catàleg d'objectes.

Podeu consultar les nostres publicacions en línea:

Passegeu pel patrimoni virtual

EL Museu en altres llengues: anglès, francès i castellà.