Edifici seu de MHS

El MHS està situat a la casa fàbrica del carrer de Sant Antoni que el fabricant Antoni Casanovas va fer construir el 1859. Tot i que l’edificació ha estat objecte de reformes per adaptar-la a l’ús actual, conserva la façana i la volumetria de l’edifici original. Consta de tres plantes, amb sales d’exposició permanent i sales per a exposicions temporals, sala d’actes, biblioteca, espais didàctics i despatxos tècnics.