Estances públiques i cambres privades

Fotografia 5.1

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.2

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.3

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.4

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.5

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.6

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.7

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.8

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.9

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.10

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.