La vila medieval de Sabadell (segles XI-XVI). Dotze anys d'arqueologia a la ciutat (1988-2000)

Número:    1
Edita:    Museu d’Història de Sabadell
Textos:    Albert Roig i Deulofeu, Jordi Roig i Buxó
Data:    2002
Descripció:     150 pàgines, 20,60 x 29,30 cm
Preu:    14 €