Sabadell, segles XIX i XX. Espais de treball

Edita:    Museu d’Història de Sabadell
Disseny:    Pere Fradera
Data:    2005
Descripció:  68 x 24 cm
Preu:    2 €