La Torre de l'Aigua 1918. Sabadell

Edita:    Museu d’Història de Sabadell
Disseny:    Xavier Blanquer, Sílvia Beherend
Descripció: 65 x 85 cm
Preu:    3,61 €