Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838-1915)

Edita:    Museu d’Història de Sabadell
Disseny:    Xavier Blanquer
Data:    1994    
Descripció: 42 x 74,20 cm
Preu:    3,61 €