Estances públiques i cambres privades

Fotografia 5.1

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.