Recerca

El Museu d’Art de Sabadell treballa per:

  • Impulsar i  portar a terme la recerca al voltant dels fons, siguin les col·leccions, els elements o temes generals d’art d’interès local.
  • Dinamitzar, promoure i coordinar els comissariats externs, entenent-los com a projectes de recerca per ells mateixos, que poden provocar exposicions, publicacions i activitats diverses. 
  • Promoure i coordinar les col·laboracions amb d’altres entitats locals o nacionals, per a l’estudi de projectes d’interès.
  • Col·laborar en projectes de recerca portats a terme per d’altres particulars o entitats.
  • Coordinar el programa de formació d’estudiants i pràctiques acadèmiques.
  • Seguir col·laborant en la promoció dels estudis i l’elaboració de propostes tècniques en relació al desenvolupament d’altres projectes de departaments municipals  que impliquin l’assessorament tècnic del MAS per a treballar específicament els aspectes d’història de l’art,  així destaquem els departament de Turisme, l’Oficina de Patrimoni , Educació, i  més específicament, amb  l’Estruch, centre de promoció de creació contemporània.