Taller

foto-pag-taller

Activitat que es desenvolupa en part a les sales d’exposició permanent o temporals, però que la part més important és fonamentalment d’experimentació i es desenvolupa a les aules-taller o altres dependències del museu, sempre sota la guia d’un monitor.

Us proposem: