Els Turull reben visites

  • Fotografia 4.1

    Menú que la família Turull oferí a la reina Isabel II.

  • Fotografia 4.2

    Portada de l’article publicat a l’Eco de Sabadell el 30 de setembre de 1860 sota el títol “Reseña de la venida de la S. M. D. Isabel II y de su real família a Sabadell el 28 de setiembre de 1860”

Nombrosos personatges il·lustres varen ser rebuts i hostatjats a casa dels Turull, però, sens dubte, la visita que va aixecar més expectació i que va posar en relleu la influència de la família a escala estatal va ser la de la reina Isabel II, l’any 1860.

El 28 de setembre del 1860 Sabadell va rebre la visita de la reina Isabel II d’Espanya, que arribava amb la seva família i el seu seguici. L’estada, d’unes poques hores, va ser l’esdeveniment social de la dècada. L’artífex de la vinguda de la reina a la ciutat, aprofitant un viatge oficial a Barcelona, va ser Pere Turull, que va fer les gestions necessàries per incloure en el programa reial una vinguda a la “Manchester catalana”.

L’interès dels industrials sabadellencs en aquesta visita era, sobretot, donar a conèixer els seus productes tèxtils a la reina per tal de donar-los, a través seu, una gran projecció, tant a Espanya com a Amèrica.

La ciutat es va abocar en aquest esdeveniment i per un dia aquell Sabadell gris i feiner engalanà els carrers de flors i panyos de fabricació local. Ho relata el cronista local Marià Burguès  a Sabadell del meu record: “S’engarlandaren els carrers per on havien de passar amb el seu seguici. Es batejà el carrer nou, format sols per una bandada de dues o tres cases, enfront de l’estació del ferrocarril, amb el nom de Calle de María Luisa Fernanda (...). A l’entrada de la Rambla, enfront del cafè de cal Jan Parallé, es bastí un arc de triomf fet tot amb elements de la indústria llanera”.

El dinar en honor de la reina va tenir lloc en aquesta casa, fet que demostra la importància dels Turull en la societat burgesa sabadellenca. Els Turull van redecorar la casa sense reparar en despeses i fins i tot van habilitar una habitació per al reial descans de sa altesa, tot i que no hi va arribar a pernoctar.

La preparació del banquet va ser a càrrec d’Antonio Champion, de procedència francesa segons sembla un dels millors cuiners de Barcelona. El menú consistia en un assortit de plats molt variats per als quals es van emprar sobretot aus (pollastres, colomins, galls d’indi, perdius, guatlles i gallines) i peix. Pere Turull i la seva família van fer una selecció de vins de Bordeus, Màlaga, Rhin i Porto, entre altres, a més de l’exquisit xampany. Per tot plegat no es van escatimar recursos i els preparatius van ser cuidats fins a l’últim detall.

Altres personatges il·lustres que visitaren aquesta casa foren els ducs de Montpensier, cunyats de la reina Isabel II, el general Narváez, O’Donnell i el general Prim, tots ells coneguts polítics i militars afins al govern moderat del regnat de la reina Isabel II i amics íntims d’en Pere Turull.