Presències recuperades. El retrat a la Col·lecció

Edita: Museu d’Art

Textos: Isabel Coll Mirabent, Meritxell Casadesús, Engràcia Torrella

Data: Sabadell, 2008

Descripció: 79 pàgines