El CD-rom de la Col·lecció 1875 - 1936

Edita: Diputació de Barcelona