Col·lecció de 6 postals Joan Vilatobà

Edita: Museus Municipals de Sabadell

Descripció: 6 postals, 15 x 10 cm en b/n