La casa fàbrica

Fotografia 2.1

Façana actual de la casa fàbrica Turull al carrer del Doctor Puig, 16.

Fotografia 2.1.1

Façana actual de la casa fàbrica Turull al carrer del Doctor Puig, 16.

Fotografia 2.2

Plànol de les propietats de la família Turull situades als carrers de la Creueta, les Comèdies i del Doctor Puig, l’any 1934.

Fotografia 2.3

Plànol de la façana corresponent a l’ampliació de la casa l’any 1865.

Fotografia 2.4

Plànol actual de lla planta baixa i el primer pis.

Fotografia 2.5

Paret interior de la casa fabrica Turull, amb la intervenció artística Tapar per mostrar de Miquel Forrellad.

Fotografia 2.6

Pati actual de la casa fàbrica Turull.