Estances públiques i cambres privades

Detall 1

Detall de l'interior de la Casa Turull

Detall 2

Detall de l'interior de la Casa Turull

Detall 3

Detall de l'interior de la Casa Turull

Detall 4

Detall de l'interior de la Casa Turull

Detall 5

Detall de l'interior de la Casa Turull

Fotografia 5.1

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.10

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.11

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.12

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.

Fotografia 5.13

Imatges de l’interior de diverses cambres publicades l’any 1928 al Butlletí del Centre Excursionista de Sabadell (vol. I. Número 20).