Fotografia 6.8

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull