Fotografia 6.7

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull