Fotografia 2.4

Plànol actual de lla planta baixa i el primer pis.