Fotografia 6.5

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull