Fotografia 6.4

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull