Fotografia 6.1

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull