Forns i obrador de ceràmica de l'escaiola

L’obrador i els dos forns de tipus morú són testimoni de la gran producció terrissera del Sabadell els segles XVIII-XIX. Es pot visitar l’obrador, de 23 m de llargada, que té un forn a cada extrem. Plafons explicatius ajuden a recórrer la seva història i funcionament.

Adreça: via de Massagué, 5-7