Safareig de la Font Nova

Daten de 1833, època de gran creixement urbanístic de Sabadell, si bé l’edifici actual, d’estil modernista i obra de Miquel Pascual, és de 1892. Conserva una de les dues piques inicials, la teulada formant un impluvium  i les rajoles decorades de la façana.

Adreça: carrer de la Font Nova – carrer de les Paus