Església de Sant Vicenç de Jonqueres

El conjunt de Sant Vicenç de Jonqueres està format per l’edifici de l’església, que té adossada pel costat de ponent la rectoria i pels costats de llevant i migdia el clos del cementiri. Cap document no permet datar amb certesa el moment de la construcció de l’edifici, que conserva elements romànics, gòtics, renaixentistes i barrocs.