Església de Sant Pau de Riusec

Església d’origen romànic, ha viscut successives ampliacions, les més remarcables de les quals són dels segles XII i XVIII. El conjunt edificat ens permet resseguir la llarga tradició d’assentament en aquest lloc, ja des de l’època romana. Les excavacions arqueològiques recents han posat al descobert restes de diferents èpoques: un assentament agrari d’època romana republicana (segles II-I aC), una vil·la romana d’època imperial (segles I-III dC), un vilatge altmedieval (segles IX-X) i una necròpolis i una sagrera associades a l’església dels segles XI-XIII.