Coves de Sant Oleguer

A Sabadell, durant els anys quaranta i cinquanta als talussos del marge dret del Ripoll s’hi van excavar coves per servir de llar a moltes famílies immigrades, en un context de manca d’oferta d’habitatges assequibles. S’ubicaren en quatre zones diferenciades. El sector amb més coves era el de Can Quadres i Sant Oleguer, on  l’any 1955 hi havia 82 coves habitades. Estaven distribuïdes en diferents rengles i comunicades per senders i graons fets pels mateixos habitants.