Fotografia 5.8

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.