Fotografia 5.7

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.