D'OFICI CANSALADER. Donació de l'obrador de Cal Ventura

Del 18 de setembre al 29 de novembre de 2020 al Museu d'Història

Full de sala

Aquesta exposició vol mostrar un ofici dels de sempre, el de cansalader, mitjançant els atuells i altres estris emprats en la transformació i l’elaboració dels productes derivats del porc; així com la venda al detall.

La manera de fer artesanal d’aquest ofici ha canviat molt, fins quasi desaparèixer, des de l’aparició de les grans superfícies d’alimentació i les grans cadenes de manipulació i distribució.
L’exposició també vol reivindicar la feina ben feta, la utilització de productes naturals i el bon servei a la clientela, en uns moments en què el tracte proper i els productes de proximitat es tornen a valorar.
Tots els objectes que s’exposen van ser donats al museu per Pere Ros, últim cansalader de l’obrador i botiga del carrer del Migdia, coneguda com “cal Ventura”, que proveí el veïnat i altres punts de la ciutat durant més de 70 anys. Tots els estris i atuells que es mostren van fer servei a la botiga i a l’obrador fins a l’any 2017, moment en què Ros es va jubilar.

        

 Fotos: Berta Tiana / Rebeka Produccions Culturals