EXPOSICIÓ: EL CIERVO, CENT ANYS D'HISTÒRIA

El dia 17 de març s'inaugura l'exposició "El Ciervo: cent anys d'història", per commemorar el centenari de la Sociedad Coral Recreativa El Ciervo.

A la cantonada dels carrers Roger de Flor i Viladomat es troba la Societat Coral Recreativa el Ciervo, una entitat sense ànim de lucre, apolítica i areligiosa fundada l’any 1922 per un grup d’obrers del barri de Gràcia.

edifici Josep Renom 

Foto de la seu original de El Ciervo, dissenyada per Josep Renom. Diari de Sabadell, 15 de març 1975. Arxiu Històric de Sabadell

Tot i que inicialment la fundació de El Ciervo té com objectiu difondre la música en coral, de seguida es promouen altres activitats, algunes de les quals acabaran prenent gran rellevància en la història de l'entitat.

L'exposició fa un recorregut al llarg d’aquests 100 anys d’història mitjançant imatges i una col·lecció d'objectes referent a les diferents seccions que s'han creat al llarg de la seva història. Coneixerem per quin motiu es va fundar, les diferents seccions que s’han creat, com aquestes seccions han evolucionat o desaparegut amb el temps i la petjada que algunes d’elles han deixat a la història de la ciutat.

imatge difusió expociervoweb

Imatge: Grup de socis i sòcies davant el local modernista de la S.C.R. El Ciervo (1921-1968), dissenyat per l'arquitecte Josep Renom. Any i autor desconeguts. Fons S.C.R. El Ciervo / Arxiu Històric de Sabadell.

 L'exposició es podrà visitar fins al 24 d'abril de 2022.