TEIXITS "ARTÍSTICHS". JACQUARDS SINGULARS. L'Escola Industrial d'Arts i Oficis de Sabadell

Del 4 de desembre del 2015 al 17 d'abril del 2016 al Museu d'Història

 

 

La implantació al segle XIX del sistema jacquard, que permetia realitzar teixits amb lligaments complexos, va afavorir el desenvolupament de l’art del retrat en el teixit, específicament en el de seda.

L’èxit d’aquests teixits a França va fer que els teixidors catalans veiessin en aquest mecanisme la manera de realitzar les seves creacions més artístiques. Així, a Catalunya, empreses i escoles amb ensenyaments tèxtils començaren a fer teixits figuratius, com retrats de personatges il·lustres, escenes religioses, reproduccions de quadres i altres, treballats en sistema jacquard i majoritàriament de seda. Es tractava de produccions limitades amb finalitats commemoratives i també per demostrar el gran domini assolit en l’art tèxtil per part dels autors. El primer a teixir un retrat jacquard a Catalunya va ser Benet Malvehy, que el 1862 va fer el retrat de la reina Isabel II.

A Sabadell, i concretament a l’Escola Industrial d’Arts i Oficis, fundada el 1902, és on es van teixir més retrats commemoratius del nostre país. El seu primer director, Narcís Giralt Sallarès, que també hi impartia classes de teoria i pràctica de teixits, fou el principal impulsor dels teixits artístics. Els feien els alumnes sota el seu mestratge: el primer és del 1908, i se’n seguiren fent fins al 1986.

En l’exposició Teixits artístichs. Jacquards singulars. L’Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell, el museu aplega una trentena de peces teixides a l’escola, moltes d’elles propietat del fons museístic, però també se’n mostren altres cedides per particulars

La recerca i documentació sobre aquestes produccions artístiques és obra de Sílvia Carbonell Basté, conservadora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT); institució que col·labora amb el MHS en l’organització d’ aquesta exposició.

 

La visita a l’exposició es complementa amb un opuscle de sala amb els continguts d’aquesta recerca.

Mentre duri l’exposició es programaran visites guiades