Fotografia 5.15

Imatges de l’interior de diverses cambres publicades l’any 1928 al Butlletí del Centre Excursionista de Sabadell (vol. I. Número 20).