Fotografia 5.3

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.