Fotografia 5.10

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.