Fotografia 3.3

Els fundadors de l’Institut Industrial, any 1864.