Autors forans

Els museus, si no són de nova planta, fills d’una metòdica planificació, neixen i es formen amb aportacions dispars i heterogènies, fruit  de les particulars circumstàncies històriques de la comunitat a la què pertanyen.

El resultat solen ser col·leccions miscel·lànies, sempre dintre d’unes especialitats centrals, que en certa manera vénen a ser com radiogradies fragmentàries de la comunitat que els ha creat; i és el fet de ser un reflex d’aquesta societat concreta el que els dóna una unitat i una raó de ser.

Sabadell, ciutat que genera una notable escola pictòrica amb vida pròpia des del segle XIX, té també al seu museu una variada representació, a voltes molt important, d’obres d'artistes  d’altres orígens, destaquem particularment algunes del periode modernista i noucentista català.

 

LLegiu més: LES COL·LECCIONS DEL MUSEU D'ART EN EL SEU MARC HISTÒRIC I ARTÍSTIC, per Francesc Fontbona