Fotografia 6.10

Fotografia del mobiliari de la Casa Turull