Figura oriental

1882

Llapis sobre paper

30 x 18'6 cm

Procedència: llegat de Joan Figueras Crehueras

Inv. 1159