Plat decorat

1880-1895

Plat bescuitat modelat per Marià Burguès i decorat a l'oli per Ramon Quer

Ø 38 cm

Signat: R. Quer (angle inf. dret)

Procedència: Desconeguda

Inv. 1614