Josep Casanovas Clerch (Sabadell, 1858 - Montevideo, Uruguai, 1920)

 

 • Autoretrat

  Autoretrat

  s.d.
  Oli sobre tela
  40 x 28 cm
  Signat: Casanovas (angle sup. dret)
  Procedència: desconeguda
  Inv. 468

 • Conill i bossa de caça

  Conill i bossa de caça

  s.d.
  Oli sobre tela
  95 x 51,5 cm
  Signat: J. Casanovas y Clerch (angle sup. dret)
  Procedència: donació de Margarita Covarrubias
  Inv. 3740

 • La mort de Sèneca

  La mort de Sèneca

  c. 1883 Oli sobre tela 141 x 236 cm
  Inscripció: Domínguez / copia por / J. Casanovas y Clerch / DEDICADA al EX=mo AYUNTAMIENTO de SABADELL (angle inf. dret)
  Procedència: donació de l'autor
  Observacions: es tracta d'una còpia feta per Casanovas Clerch de l'obra de Manuel Domínguez Sánchez que porta el mateix nom. Domínguez Sánchez (1840-1906) va aconseguir amb aquesta obra la primera medalla a l'Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871 celebrada a Madrid.
  Inv. 945

 • Destrucció de Numància

  Destrucció de Numància

  Còpia d'Alejo Vera
  c. 1884
  Oli sobre tela 198 x 297 cm
  Sense signar
  Procedència: donació de l'autor
  Observacions: còpia feta per Casanovas Clerch de l'obra homònima d'Alejo Vera (1834-1923) signada a Roma el 1880 i premiada amb primera medalla a l'Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881 celebrada a Madrid.
  Inv. 949

Casanovas Clerch va estudiar als Pares Escolapis de Sabadell i posteriorment ingressà a l’Escola de Belles Arts i Oficis de Barcelona, coneguda com a Llotja, on va estudiar des del 1878 fins al 1881.

L’any següent, prengué part a l'Exposició de Belles Arts organitzada per l'Acadèmia i instal·lada a l’antic edifici dels Escolapis, avui ocupat per l’Ajuntament.

Aquest mateix any marxà a Madrid, per ampliar estudis a l’Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado. L'estada a la capital espanyola es prolongà fins el 1885 i va ser possible gràcies a les borses d’estudi que li concedí l’Ajuntament de Sabadell al llarg dels cursos 1883-1884 i 1884-1885. Com a mostra d'agraïment, Casanovas Clerch regalà a l’Ajuntament algunes còpies de teles cèlebres conservades al Museo del Prado. El 1883 oferídues còpies: La mort de Sèneca i La destrucció de Numància. Aquests quadres decoraren durant molts anys l’escala principal de la casa consistorial i els jutjats de Sabadell i avui formen part del fons del MAS. A Casanovas, la feina com a copista li va permetre aprofundir en el coneixement dels grans mestres i en la pintura de caire històric que tant d'èxit tenia en aquell moment.  

El 1889 va participar en un concurs internacional de dibuix que organitzava l’Académie Lamartine de Nievre. Aquest mateix any va contraure matrimoni amb Trinidad Bascoy Chein a la parròquia de Sant Josep de la ciutat comtal. A partir d’aquest moment, s’instal·là a Barcelona i inicià una llarga carrera pedagògica que compaginà amb la pràctica artística. Bon exemple d’això és la seva tasca docent com a professor de dibuix i pintura a la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Sant Martí de Provençals, a l’Escuela Municipal de Artes del Districto Décimo de Barcelona, a l’Escuela de Institutrices de Barcelona, al Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova de Barcelona, a l'Escuela Preparatoria de Artes y Oficios del Circulo Obrero Instructivo y Recreativo del Progreso de Sants. Així mateix, col·laborà per mitjà d’il·lustracions en diverses revistes i publicacions periòdiques com: Album Salón, Mundo Moderno, Ilustración Ibérica…  

Al llarg d’aquests anys el trobem també participant en diverses exposicions barcelonines. A l’Exposició General de Belles Arts de 1891 presenta El Rosario (cat. 112), a l’Exposició Nacional de 1892 presenta una obra de caràcter decoratiu, a la de 1894 un retrat i a la de 1907 l'obra Entre los pinos. D’aquesta data en endavant se sap molt poc de la seva trajectòria. Segons sembla, es trasllada a l'Uruguai, concretament a Montevideo, on va continuar la carrera artística i es dedicà sobretot al retrat.  

El MAS conserva una desena de peces de Casanovas Clerch, quatre de les quals estan exposades a l’’exposició permanent. Entre les que es troben a la reserva, hi ha una còpia d’un quadre històric de grans dimensions (195 x 270 cm) dedicat a l’Ajuntament de Sabadell i el retrat d'una nena signat a Buenos Aires, sense datar.