Josep Casanovas

Destrucció de Numància

Còpia d'Alejo Vera
c. 1884
Oli sobre tela 198 x 297 cm
Sense signar
Procedència: donació de l'autor
Observacions: còpia feta per Casanovas Clerch de l'obra homònima d'Alejo Vera (1834-1923) signada a Roma el 1880 i premiada amb primera medalla a l'Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881 celebrada a Madrid.
Inv. 949

La mort de Sèneca

c. 1883 Oli sobre tela 141 x 236 cm
Inscripció: Domínguez / copia por / J. Casanovas y Clerch / DEDICADA al EX=mo AYUNTAMIENTO de SABADELL (angle inf. dret)
Procedència: donació de l'autor
Observacions: es tracta d'una còpia feta per Casanovas Clerch de l'obra de Manuel Domínguez Sánchez que porta el mateix nom. Domínguez Sánchez (1840-1906) va aconseguir amb aquesta obra la primera medalla a l'Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871 celebrada a Madrid.
Inv. 945

Conill i bossa de caça

s.d.
Oli sobre tela
95 x 51,5 cm
Signat: J. Casanovas y Clerch (angle sup. dret)
Procedència: donació de Margarita Covarrubias
Inv. 3740

Autoretrat

s.d.
Oli sobre tela
40 x 28 cm
Signat: Casanovas (angle sup. dret)
Procedència: desconeguda
Inv. 468