La mort de Sèneca

c. 1883 Oli sobre tela 141 x 236 cm
Inscripció: Domínguez / copia por / J. Casanovas y Clerch / DEDICADA al EX=mo AYUNTAMIENTO de SABADELL (angle inf. dret)
Procedència: donació de l'autor
Observacions: es tracta d'una còpia feta per Casanovas Clerch de l'obra de Manuel Domínguez Sánchez que porta el mateix nom. Domínguez Sánchez (1840-1906) va aconseguir amb aquesta obra la primera medalla a l'Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871 celebrada a Madrid.
Inv. 945