Camil Fàbregas. Al Doctor Fleming

Número: 40010 / 5

Títol: Al Doctor Fleming

Autor: Camil Fàbregas Dalmau

Data: 1960

Dimensions: 2,87 x 1,08 x 0,65 m

Material: Pedra

Ubicació: Plaça del Doctor Fleming

Descripció: Monòlit de pedra en forma d’estela assentat directament a terra. A la part superior de la cara central presenta un baix relleu d’una fulla. Al centre un medalló amb el retrat a mig relleu del Dr. Fleming de 50 cm. de diàmetre. A sota del medalló, un rectangle en baix relleu negatiu amb el següent text gravat: “Sabadell a Fleming”.

A la cara posterior, un baix relleu d’estil figuratiu ocupa la meitat superior del monòlit. Es tracta d’una representació del tema bíblic El Bon Samarità: una figura masculina dóna socors a un malalt sota un gran arbre. La xifra romana corresponent a l’any de col·locació, MCMLX, remata el conjunt

Història: Fou un encàrrec directe de l'Alcalde Marcet. Es tracta del primer i —de moment— únic monument sabadellenc dedicat a un científic. Es va fer en un moment en què altres ciutats erigien monuments similars a l'investigador britànic descobridor de la penicil·lina.