Frederic Marés. A la tasca de l'agent comercial


 

Número: 40018 / 13

Títol: A la tasca de l'agent comercial

Autor: Frederic Marès i Deulovol

Data: 1920 Data d’ingrés: 17/04/1999

Dimensions: 1,09 x 0,33 x 0,45 m. Del suport: 1,19 x 1,16 x 0,6 m

Material: Bronze i granit

Ubicació: Carrer de Sant Antoni Maria Claret

Descripció: Figura masculina d’escala inferior a la real; és un tors masculí nu, sense braços ni cap. L’escultura està assentada sobre un basament que la situa a l’alçada de la vista del vianant.

La peanya presenta una placa de bronze allargada amb la inscripció “Homenatge a la tasca de l’agent comercial”. També hi consta “Frederic Marès i Deulovol (1893-1951). Nu d’home, c.1920”.

Història: L’Ajuntament de Sabadell i el Col·legi d’Agents Comercials, a proposta d’aquest darrer, acordaren realitzar una reproducció en bronze d’una obra escultòrica per instal·lar-la a la via pública com a homenatge a la tasca dels agents. comercials de Sabadell.

La selecció definitiva va ser entre les peces de la col·lecció del Museu Marès; l’escollida va ser Tors masculí, de Frederic Marès, obra de clara influència rodiniana i, per tant, força allunyada del classicisme, pel qual és més conegut l’escultor. A la seva expressivitat i gran llibertat de moviment hi uneix una gran perfecció tècnica.

El president del Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell la va lliurar a la ciutat el dia 17 d’abril de 1999. En l’acte d’inauguració es destacà la gran contribució de l’agent comercial al desenvolupament econòmic de la ciutat.