Mar Hernández. Centenari de la Creu Roja a Sabadell

 
 

Número: 40020

Títol: Centenari de la Creu Roja a Sabadell

Autor: Mar Hernández

Data: 2002

Material: Bronze i formigó

Ubicació: Carrer del Marquès de Comillas, 97

Descripció: De superfície inacabada, una dona jove jau damunt d’un basament ovoïdal irregular. Sobre aquesta base s’hi observa l’anagrama de la Creu Roja i s’hi llegeixen les inscripcions “1902-2002” i “Creu Roja a Sabadell” i un segell “Exametal fundición Barcelona”.

La base està formada per un bloc de formigó armat rectangular amb les arestes rebaixades. En el lateral esquerre s’hi llegeix, en una placa de llautó daurat, els noms dels patrocinadors de l’escultura: “Ajuntament de Sabadell / Banc Sabadell / Caixa Sabadell / CASSA / Cambra de Comerç i Indústria / Establiments Viena / Gremi de Químics / Gremi de Constructors / Sabadell Grup Assegurador”.

Història: A la seu de la Creu Roja es conserven tres models de l’escultura.